zeglo2s019
zeglo2019-01zeglo2019-02zeglo2019-03zeglo2019-04zeglo2019-05zeglo2019-06zeglo2019-07zeglo2019-08zeglo2019-09zeglo2019-10zeglo2019-11zeglo2019-12

Żeglowanie w Chorwacji

Besplatno!

Sve veći broj poljskih nautičara na istočnoj obali Jadrana naveo nas je da im u plovidbi pomognemo publikacijom na njihovom jeziku u kojoj će naći sve što im je potrebno za sadržajniju plovidbu. Izlazi od 2014. godine

Kategorija:

Dodatne informacije

Težina 0.23 kg