Filet-od-cipla

Povodom Svjetskog dana hrane, WWF upozorava na dramatičan utjecaj praznih mora i oceana na ljude diljem svijeta. Trenutno 33 % ribljih fondova prekomjerno se izlovljava, dok se dodatnih 60% lovi maksimalnim kapacitetom. Istovremeno, više od tri milijarde ljudi oslanja se na ribu kao bitan izvor proteina. “Izrazito prelovljena mora i oceani ugrožavaju globalnu sigurnost hrane, kao i život za više od 800 milijuna ljudi koji ovisne o ribi kao izvoru hrane i prihoda. Većina tih ljudi živi u zemljama u razvoju “, kaže Martina Šubašić, voditeljica projekta Fish Forward iz WWF Adrije.
Budući da je Europa najveće tržište ribe i proizvoda iz ribarstva na svijetu, od čega 60 % spada na uvoz i to većinom iz zemalja u razvoju, na Europi je da pokrene promjene. Voditelj morskog programa u WWF Adriji, Danijel Kanski ističe „Održivi odabir zaista radi veliku razliku za milijune ljudi koji o ribi ovise.“ Ta organizacija poziva potrošače, trgovce i državne čelnike u EU, da prihvate vodeću ulogu u osiguravanju održivog ribarstva u svijetu.
Sve veći broj globalnog stanovništva, klimatske promjene i prekomjerni izlov predstavljaju opasnost kako za ljude, tako i za okoliš. Zbog klimatskih promjena očekuje da će produktivnost ribarskih resursa, a taj zabrinjavajući trend vodi do smanjenja ribljeg fonda na južnoj polutki.
Stanje na Mediteranu je također zabrinjavajuće. Čak 93 % procijenjenih ribljih stokova u Mediteranu je prelovljeno, dok je svjetski prosjek 31 %. Prema podacima WWF-a nezakonit i nereguliran ribolov uskoro bi mogao doseći 26 milijuna tona, što čini više od 30 % ukupnog svjetskog godišnjeg ulova.
Ribarski resursi u Jadranskom moru posebno su nepovoljni, a broj vrsta riba čije su populacije u odgovarajućem stanju sramotno je mali. Dugogodišnji pad količine ulova većine komercijalnih vrsta riba u Jadranu rezultat je neusklađenog omjera flote i resursa. Osim regulacije spomenute neusklađenosti, svjetska organizacija za hranu kao jedno od rješenja ističe promjenu navika u prehrani, odnosno predlaže riblje recepte koji odgovaraju ribljem nesrazmjeru. Pa je prvi od ponuđenih recepata filet od cipla s hrskavim povrćem i zelenim čajem, ali i neke uobičajenije riblje vrste u ne tako učestalim kombinacijama – oslić s tjesteninom, konfitirani bakalar sa sušenim rajčicama i marelicama, filet orade u nadjevu od korabe i slično.20181013_091115