SAR
Novosti

21 posto manje akcija spašavanja

Zbog pandemije smanjen broj prometnog opterećenja i broj akcija spašavanja na moru

Uslijed smanjenog prometnog opterećenja na moru uzrokovanog pandemijom Covid-19, u protekloj godini je zabilježen pad spasilačkih aktivnosti na moru za 21.5 posto u odnosu na 2019. godinu. U području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora bilo je 475 SAR akcija, odnosno njih 99 posto, dok je u području ZERP-a bilo svega 5 akcija.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je ukupno 480 akcija na moru, u kojima je spašeno 428 osoba, među kojima je bilo 16 ozlijeđenih dok je, nažalost, zabilježeno i 28 smrtno stradalih, od čega 6 ronilaca.

Najviše akcija u Zadarskom akvatoriju

Smanjenje broja akcija na razini godine bilježi se u svim kapetanijama, osim u Lučkoj kapetaniji Šibenik, koja je imala 3 akcije više u odnosu na prethodnu godinu. Najviše posla imala je Lučka kapetanija Zadar na koju se odnosi više od trećine svih akcija, odnosno 34,17 posto. Iako je lani bilo manji broj akcija hitnog medicinskog prijevoza pacijenata u odnosu na 2019. godinu, ta vrsta zadatka čini najveći udio u akcijama SAR-a, čak 36,7 posto.

Ta vrsta akcije bi se u iduće dvije godine trebala preusmjeriti na brodove specijalizirane za te potrebe, koje je naručilo Ministarstvo zdravlja, no njima će i dalje upravljati kapetanije. Tijekom protekle godine nije evidentirana nijedna nestala osoba na moru. Zabilježena su 12 sudara i 48 nasukavanja plovila, u potpunost je potonulo 20 plovila, gorjelo je njih 11, a u 42 slučajeva akcije su se provodile zbog kvarova pogonskih strojeva, upravljačkih sustava, te ponešto zbog nestanka goriva.

Prednjače sport, rekreacija i razonoda

I dalje najveći udio, 52 posto ugroženih plovnih objekata otpada na plovila za sport, rekreaciju i razonodu. Smanjeni broj spašenih osoba i plovnih objekata tijekom prošle godine, direktno je posljedica smanjenog prometa uslijed pandemije, no posljednjih godina provodi se i digitalizacija sustava kako bi kapetanija čim više vremena mogla provoditi na moru. Kada sustav u praksi bude kompletno digitaliziran, njihova prisutnost na moru će biti veća, s čime možemo računati na povećanje sigurnosti.

Kao i pri svakom izvještaju o nesretnom događaju, apelira se na nautičare da prate vremenske prognoze prema kojima da planiraju svoju plovidbu, u skladu sa stečenim nautičkim sposobnostima, znanjem, te službenim pomorskim navigacijskim  kartama, publikacijama i višejezičnom mobilnom aplikacijom nIS – nautički informatički servis.

sar
BrodogradnjaMORE

Zajedno smo jači

Konkurentna brodogradilišta shvatila su da se pojedinačno ne mogu boriti protiv velikih, ali zajedničkim snagama uz trećeg partnera čine moćnu trojku na tržištu

Razgovarali smo s direktoricom projektantskog ureda Metal Shark iz Rijeke, Teutom Duletić, članom Uprave brodogradilišta Iskra1 iz Šibenika, Rokom Vuletićem i predsjednikom Uprave pulskog brodogradilišta Tehnomont, Tomislavom Smirčićem. Trojka je to koja je pobijedila na natječaju Ministarstva zdravstva za gradnju prvih hrvatskih brodova za hitne medicinske intervencije.
Natječaj za morske ambulante predviđao je nekoliko zahtjevnih stavki, s kojima se domaća brodogradilišta i projektanti do sada nisu susreli. Osnovan je potpuno novi i vrlo brzi SAR brod koji će moći ploviti u svim vremenskim uvjetima.

Iskra1 i Tehnomont su već dokazano kvalitetna brodogradilišta koja intenzivno grade radne brodove. Iskra1 je ove godine isporučila jubilarni 100. radni katamaran za ribogojilišta u Norveškoj. Tehnomont je, osim po gradnji kvalitetnih brodova, poznat i po tome što su jedni od rijetkih brodogradilišta na moru koji brodove porinjavaju bočno, tipično za nizozemska brodogradilišta u kanalima, što je i vrlo atraktivno za promatranje.

Inače dva konkurentna brodogradilišta shvatila su da zajedničkim nastupom na natječajima mogu dati bolju ponudu i konkurirati većim brodogradilištima, što pojedinačno ne bi uspijevali. Vuletić, Smirčić i Duletić imaju samo riječi hvale jedni za druge i ne skrivaju planove o daljnjoj suradnji. Štoviše, već su predali zajedničku ponudu za još jedan natječaj. (…) Više pročitajte u 257. broju Mora.