Privilege_Signature_510_Cockpit_view_180626

Brod, koji je još jednom osmislio Marc Lombard, jedan od najpoznatijih francuskih dizajnera, predstavlja sve tipične karakteristike proizvoda Privilege, robusnost i velike unutarnje volumene. Oni posebno dolaze do izražaja u glavnoj kabini zbog velikog istaka koji se nalazi na mostu u sredini dva trupa i koji nemamo priliku vidjeti u primjeni kod serijski građenih katamarana. Ta nadogradnja omogućava lakši prolaz s jedne na drugu stranu pramčanog dijela, a s druge strane, omogućava da vlasnička kabina ima dimenzije dostojne tog imena.

Ima leteći most s povišenom kormilarnicom gdje kormilar stoji na platformi i izlazi s trupom preko krova kako bi mogao gledati naprijed. Kormilar je zaštićen od vjetra staklenim i čeličnim vjetrobranskim staklom.

Dominantna nota ovog novog katamarana na moru je svjetlost interijera. I krov palube i stranice trupa imaju mnogo prozora i palubnih otvora koji čine unutrašnjost posebno svijetlom.