DSC00010-Pano

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine u svoje je proizvode uključila i nautički turizam (yachting/cruising). S obzirom na geoprometni položaj i razvedenost obale, ugodnu klimu i vjetrove, Hrvatska se smatra jednom od poželjnijih nautičkih destinacija na svijetu. Iako su rezultati poslovanja u nautičkom turizmu (ponajviše produljenje sezone) u porastu, u Hrvatskoj je u nekoliko posljednjih godina došlo do stagnacije u razvoju ponude novih vezova u marinama što se pripisuje nepovoljnom investicijskom okruženju. Zbog toga je strategijom razvoja predviđena izgradnja novih 15.000 vezova (5000 u moru, 5000 na kopnu i 5000 u lukama otvorenim za javni promet) uz primjenu novih tehnologija i ekoloških standarda u zaštiti okoliša.

DSC04038

U cilju poboljšanja praćenja poslovanja postojećih marina u RH, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u sklopu projekta Benchmarking hrvatskog hotelijerstva od 2015. godine razvija i sustav Benchmarking marina. Ovaj projekt sufinanciran je i razvijen u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i pripadajućim Udruženjem marina, te se na mjesečnoj bazi prikupljaju podaci marina o raspoloživim i zauzetim vezovima (u brod danima) na moru i na kopnu za stalne i tranzitne vezove, te podaci o poslovnim prihodima marina: od iznajmljivanja veza, usluga u marini, najma, podkoncesija dozvola i odobrenja, te ostalih poslovnih prihoda.

_PSX6111