periska 1

Društvo istraživača mora – 20 000 milja upozorava na pomor plemenitih periski Pinna nobilis. Istraživači smatraju da bi krivac za pomor endemskog školjkaša mogla biti pojava nove vrste parazita Haplosporidium pinnae ili pojava bakterijske infekcije bakterijom iz roda Mycobacterium. Prvi takav slučaj u Mediteranu zabilježen je na istočnoj obali Španjolske 2016., a prema izvješću Međunarodne unije za zaštitu prirode u ožujku ove godine masovni pomori su zabilježeni i potvrđeni u Francuskoj, Italiji, Turskoj, Grčkoj i Albaniji. Stopa mortaliteta na većini lokacija prelazi 99 posto, no još uvijek nije poznat uzrok i obujam pomora u Mediteranu. Društvo istraživača mora od proteklog ljeta bavi se tim pitanjem, a u do sad pregledanim lokacijama uglavnom u parkovima prirode i nacionalnim parkovima (PP Telašćica i NP Mljet) nije uočen povećan mortalitet periski. Istraživanje su zatim nastavili na jugu Hrvatske, na Elafitskim otocima gdje je zabilježena prva pojava masovnog pomora u Jadranu. Plemenita periska je endemski i najveći školjkaš Mediterana te može narasti do 120 cm u visinu. Ekološka uloga ove vrste je od iznimne važnosti zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa, što doprinosi povećanju prozirnosti morske vode.

periska 2 periska 3