linda2

Od doba Jože Horvata i njegovih legendarnih putopisa s Bese, nismo se sreli s toliko emocije u pismima s plovidbe kao u ova dva koja nam je uputila naša Linda

Linda1

Naša prijateljica kreće u nove avanturame i izazove s kojima se odlučila uhvatiti ukoštac i potpuno promijeniti svoj život