brodogradnja1

Iako u misli najčešće prizivaju stakloplastične strukture, kompozitni materijali obuhvaćaju puno veći opseg materijala, od prirodnih materijala do sintetičkih. Zajednička osobina im je da su najčešće nastali kombiniranjem dvaju materijala, izuzetno izraženih suprotstavljenih karakteristika, a zajedno daju materijal koji objedinjuje najbolje karakteristike oba polazna materijala. U brodogradnji uglavnom se susrećemo s vlaknom ojačanim polimerima, odnosno najčešće su u pitanju tzv. stakloplastični kompoziti, ponekad u kombinaciji s PVC jezgrom, tvoreći sendvič konstrukcije.

Atribut kompozitni u izrazu kompozitni materijal upućuje nas da je promatrani materijal nastao kombinacijom dvaju ili više konstitutivnih materijala bitno različitih materijalnih (fizikalnih ili kemijskih) značajki, s ciljem dobivanja novog materijala koji objedinjuje odabrane karakteristike njegovih konstituenata međusobnim nadopunjavanjem. Kod kompozitnih materijala, „sastavni materijali“ najčešće su vidljivi „golim okom“.

brodogradnja2

Osim na makroskopskoj razini, materijale možemo kombinirati i na mikroskopskoj, npr. metalne slitine. Iako nastale kombiniranjem dvaju ili više materijala (ili kemijskih elemenata), njihova svojstva najčešće su homogena, a sastavne materijale teško je razlučiti bez upotrebe mikroskopa, pa ih nećemo nazivati kompozitima.

Iako u misli najčešće prizivaju stakloplastične strukture, kompozitni materijali obuhvaćaju puno veći opseg materijala, od prirodnih materijala do sintetičkih. Prvi primjer primjene kom­pozitnih materijala nalazimo u starom Egiptu. Ne bi li dobili kompaktniji materijal za gradnju, Egipćani su zemljane cigle ojačavali slamčicama. Također, svima nam dobro poznat primjer prirodnog kompozitnog materijala je – drvo. Celulozna vlakna, povezana ligninom i hemiceluloznom matricom vidljiva su u obliku godova, koji nam jasno predočavaju usmjerenost svojstava materijala.

Najveća potreba za primjenom kompozitnih materijala javlja se razvojem transporta. S ciljem maksimiziranja količine prevezenog tereta i uštede energije, pojavljuje se zahtjev za minimiziranjem težine konstrukcije. Glavnu ulogu u razvoju na tome području i danas vode zrakoplovna industrija i vojska, a kao najpogodniji oblik kompozitnih materijala za tu primjenu pokazali su se vlaknima ojačane polimerne matrice, tzv. Fiber reinforced polimer (FRP) kompozitni materijali, koji su svoju primjenu pronašli i u brodogradnji.

brodogradnja3