klopa2

Batej – Nisu gušti samo u pjatu

Ribari nikada neće reći da je to bukva jer tako ovu ribu nazivaju kad je velika, malo manju bukvica, još manju bukvin i još manju batej!

U kolovozu kad se već naslućuje kraj ljeta, kad su sardele na ribarskome jelovniku pomalo svima dodijale, a prije nego počne ribolov nekih drugih vrsta, potrebno je prebroditi to međuvlađe (interregnum), bolje rečeno međuriblje! Usput, bilo bi dobro ispipati ako je ikako moguće, što se može očekivati od zimskog ribolova. Posebno nagovješćuje li se kakav takav ulov girica ili bukvi. Dobro, dobro, i drugih riba, ali zimski status girica i bukvi jednak je sardelinom ljetnom statusu! To su zimske pučke hraniteljice!

klopa1

Za takav kasnoljetni ribolov odabirale su se posebne uvale za koje se znalo da im je dno većinom prekriveno perjem,  kako ribari nazivaju posidoniju (Posidonia oceanica), jer to je sigurno zaklonište malim, još nedoraslim ribama, a jedan dio dna je pjeskovit. Osim toga, u takvim uvalama je i dobro strujanje mora pa svi imaju dovoljno hrane, girice planktone kao i mali tragalj (modrak) i crnej, male bukve još i alge i račiće s morskog dna, a one veće ribe jedu ove manje! Sve u svemu, posvemašnji prirodni sklad. E, upravo će ribari na takvoj pošti procijeniti kakvo je stanje ribljeg fonda! (…) Više pročitajte u 256. broju Mora.