zeglos2021

Żeglowanie w Chorwacji

Besplatno!

Sve veći broj poljskih nautičara na istočnoj obali Jadrana naveo nas je da im u plovidbi pomognemo publikacijom na njihovom jeziku u kojoj će naći sve što im je potrebno za sadržajniju plovidbu. Izlazi od 2014. godine

Kategorija:

Dodatne informacije

Težina 0.23 kg