zeglovanie2018s
Screen-Shot-2018-02-22-at-08.47.38Screen-Shot-2018-02-22-at-08.47.44Screen-Shot-2018-02-22-at-08.47.56Screen-Shot-2018-02-22-at-08.48.04Screen-Shot-2018-02-22-at-08.48.15Screen-Shot-2018-02-22-at-08.48.26Screen-Shot-2018-02-22-at-08.48.34Screen-Shot-2018-02-22-at-08.48.44Screen-Shot-2018-02-22-at-08.48.52Screen-Shot-2018-02-22-at-08.49.04Screen-Shot-2018-02-22-at-08.49.14

Żeglowanie w Chorwacji

Besplatno!

Sve veći broj poljskih nautičara na istočnoj obali Jadrana naveo nas je da im u plovidbi pomognemo publikacijom na njihovom jeziku u kojoj će naći sve što im je potrebno za sadržajniju plovidbu. Izlazi od 2014. godine

Kategorija:

Dodatne informacije

Težina 0.23 kg