Razvoj i implementacija weba i aplikacije za www.more.hr i www.sailingincroatia.eu

eu Europski-strukturni-i-investicijski-fondovi OP-konkurentnost-i-kohezija_BOJA

 

 

 

 

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Razvoj i implementacija weba i aplikacije za www.more.hr i www.sailingincroatia.eu

Razdoblje provedbe projekta: 28.01.2019. – 28.01.2020.

Naziv korisnika: MORSKI VODIČI d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 172.737,50 kn

EU sufinanciranje projekta: 96.733,00 kn

Projektom Razvoj i implementacija weba i aplikacije za www.more.hr i www.sailingincroatia.eu razviti će se i implementirati poslovne web stranice, web trgovina i aplikacije za mobilne uređaje Android i iOS za dvije domene poduzeća MORSKI VODIČI d.o.o. za prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga primjenom najnovijih tehnologija i trendova na tržištu. Omogućiti će se napredne funkcionalnosti web stranica, uključujući integraciju multimedijalnih audio-vizualnih sadržaja koji će cjelovitim web/e-commerce/m-commerce rješenjem omogućiti multiplatformski univerzalni pristup svim sadržajima na jednostavan način za sve profile korisnika, rješavajući pritom ključne probleme i ograničavajuće faktore konkurentnosti i razvoja poslovanja poduzeća.

Provedbom projektnih aktivnosti Razvoj i unapređenje poslovnih web stranica i E-commerce rješenja te Razvoj i unapređenje M-commerce rješenja ostvariti će se željeni rezultati kojima će se postići cilj projekta: Primjena i poboljšanje web stranica, web trgovine i mobilnih aplikacija za prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga poduzeća MORSKI VODIČI d.o.o. na domaćem i stranim tržištima.

Kontakt za informacije: katija.hladilo@more.hr