Žakan

Otok Ravni Žakan,
(Nikša Bakulić)

Restoran koji je iznimka u ovom našem nizu. Njegov voditelj, naime, nije i vlasnik. Ipak, svi će kad pođu na Žakan, kazati da idu kod Nikše (Bakulića) koji ga već godinama uz chefa Krešimira
Klarića vodi. Iznimka je i po tomu što je jedini u Kornatima u
moderno sagrađenoj velikoj zgradi, naravno s elementima
tradicije. Jede se naravno morska spiza, a marina Hramina iz Murtera koja mu je vlasnik sagradila je pred njim pravi mali nautički centar.

Otok Ravni Žakan,
(Nikša Bakulić)
+385 91 7260 579