Slikam more

Na dane sv. Jakova , sv. Ane i sv. Kristofora održava se Rapska fjera kad se grad pretvara u veliku pozornicu pučkog spektakla na kojoj mnoštvo Rabljana i njihovih prijatelja iz San Marina u slikovitim kostimima prikazuju gostima stara umijeća i zanate

Slikam more