Slikam more

Barcolana je i službeno postala najmasovnija regata na svijetu. Obiluje prekrasnim
prizorima koji, osim jedriličara, privlače veliki broj gledatelja koji regatu promatraju
s okolnih uzvisina. Među njima je bio i naš prijatelj, Mitja Zupančić, slovenski nautičar, pisac i fotograf koji nam je rado ustupio jednu od snimki što ih je napravio u nedjeljno jutro 8. listopada.

slikam_more