p1370374

Otok Šćedro, mistična destinacija, zaklon i sigurna luka svim mornarima, utočište u lošim vremenima, prenoćište i idealno boravište za odmor, tako nedostižan civilizaciji, poznat je bio u prapovijesnim i antičkim vremenima, međutim, nepoznat je današnjici. Ovaj otočić koji se nalazi s južne strane otoka Hvara, na važnom prometnom pravcu, možda je nekada bio zvan Novi Svijet, poput Kolumbovih Indija, odnosno Amerika. Možemo samo nagađati kako bilo je nekada, prije dvije tisuće godina, kada su moreplovci putovali u nepoznato, kada karte svijeta bilo nije, kada vjetrovi nisu bili predviđani ni najavljivani. Sve je u tim davnim vremenima bilo istraživanje, otkrivanje, a potom i kolonizacija i naseljavanje. Svijet se rađao pred očima moreplovaca i samo su ga oni poznavali. Njihova viđenja možda nikada nisu bila prepričana običnim ljudima, onima koji su bili čvrsto usidreni na kopnu koje nisu napuštali, onima koji su se mora bojali. Iz tog razloga arheolozi danas dolaze na njega da bi saznali što se je u povijesti tu zbivalo. Dolaze danas da bi otkrili priču koju će im materijalni ostaci dati: groblja prapovijesnih Šćedrana, ostaci zidova vila Rimljana i olupine antičkih brodova te vrlo dobro sačuvani srednjovjekovni kompleksi. Gotovo smo sigurni da su Rimljani ciljano došli na ovaj otok i učinili ga svojim podižući monumentalna zdanja, ville maritime koje danas još uvijek čuvaju otok Šćedro i njegove morske dubine.

arheoloaka-ekipa

Potaknuti pričama i legendama te rezultatima prethodnih istraživanja započela su ovogodišnja arheološka istraživanja Šćedra koja provodi Umjetnička akademija iz Splita pod vodstvom podvodne arheologinje i više predavačice Tee Katunarić. Istraživanja se provode uz potporu Ministarstva kulture Hrvatske. U istraživanjima su sudjelovali arheolozi, studenti arheologije i konzervacije i restauracije te profesionalni ronioci, i to na dvije lokacije otoka Šćedra: uvala Rake i uvala Duga Pazuha. Tom je prilikom pregledan i do sada nepoznati antički brodolom i odrađena je akcija arheološkog pregleda otoka u kojoj su bile pregledane Kadunje gomile, Ratina spilja te srednjovjekovno naselje Nastane u samome središtu otoka.

dsc_7286