PBC

Tvrtka Marinacloud Krešimira Žica, čovjeka s uistinu velikim iskustvom u upravljanju marinama i dobro upoznatim s potrebama nautičara odnedavno pored svog sustava za upravljanje marinama marinacloud, koji nailazi na sve širu primjenu, nudi i vrlo zanimljiv i koristan proizvod Marinacloud Proactive Boat Care koji sustavno nadzire brod. Premda će biti mnogo korisniji ako i marina u kojoj je brod vezan upotrebljava Marinacloud sustav, on funkcionira i izvan njega.

O čemu je zapravo riječ. Brodovi, osobito oni čija je namjena sport i razonoda većinu vremena provode na vezu u marini. U pravilu se nalaze pod vizualnim nadzorom osoblja marine koje nema informaciju o stanju unutar broda – da li je baterija napunjena ili prazna, u kakvom je stanju kaljužna pumpa, te kolika je razina vode u kaljuži

Marinacloud Proactive Boat care sustav osmišljen je kako bi kontinuirano nadzirao brod. Senzor kaljuže prati stanje u kaljuži. Aktivira se kod detekcije vode, ali i kod povrata u normalno stanje nakon što pumpa izbaci vode. Istodobno senzor za baterije: nadzire baterije i upozorava da je potrebno punjenje. U slučaju iznenadnog pada napona (<5V) ili prenapona također se aktivira alarm.

Tako omogućava marini koja upotrebljava Marinacloud sustav upravljanja da reagira i brodu pruži značajno bolju zaštitu. Sustav funkcionira i u slučaju kad je brod izvan marine ili kad ona ne upotrebljava Marinacloud. Nakon ugradnje senzora i skidanja aplikacije senzor će podatke slati na pametni telefon vlasnika te još četiri adrese koje on odredi. U slučaju potrebe tad vlasnik organizira intervenciju na brodu. U uporabi su tri različita senzora.

XS01 je senzor koji prati stanje kaljuže. Ako se plovak aktivira (prisutnost vode) ili deaktivira (voda je ispumpana), generira se upozorenje koje se potom ponavlja svaka tri sata. Dolazi s ugrađenom baterijom s vijekom trajanja od najmanje tri godine, bez potrebe za povezivanjem kablovima, jamstvom na dvije godine, CE certifikatom.

XS12 (verzija za 12V), XS24 (verzija za 24V) obavlja periodički nadzor (svaka tri sata) servisnih i startnih baterija. Upozorenja se generiraju kada napon padne ispod 12V(24V) te je baterije potrebno napuniti. Dolazi s ugrađenom baterijom s vijekom trajanja od minimalno tri godine i jamstvom na dvije godine.

XS12A (12V version), XS24A (24V version) obavlja periodički nadzor (svaka tri sata) servisnih i startnih baterija. Upozorenja se generiraju ako napon padne i baterije treba napuniti. Nadalje, svakih 10 minuta provjerava se da li je na baterijama došlo do (<5V) podnapona ili prenapona (>15.5V ili >31V).

Dolazi s ugrađenom baterijom s vijekom trajanja od minimalno tri godine i jamstvom na dvije godine. Mjerenja baterija vrše se svaka tri sata. Prikazuju se grafom koji se može zumirati do najsitnijeg detalja. Prati se ukupni broj sati punjenja dnevno te se prikazuje za razdoblje od šest mjeseci.

www.marinacloud.net, info@marinacloud.net