image017

Petnaest godina nakon što je otvorena marina Nautica u Novigradu, Istra konačno dobiva novu veliku marinu. Kermas Istra, tvrtka poduzetnika Danka Končara koji je već investirao u marinu u Trogiru i tamošnji servisni centar, prije nekoliko godina dobila je koncesiju za gradnju nautičko-turističkog kompleksa Sveta Katarina Monumenti. Kad se dovrši, imat će 400 vezova u moru i 42 na kopnu te niz ugostiteljsko-turističkih sadržaja i prostora namijenjenih čarter kompanijama. Uz marinu je predviđena i izgradnja hotela s pet zvjezdica te suhe marine s modernim servisnim centrom. Područje pulske luke u kojem je smještena nautički je iznimno potentno jer je riječ o jednom od najvećih i odlično zaštićenih jadranskih zaljeva u neposrednoj blizini Brijuna, razvedenog vrha Istre i na korak od niske sjevernojadranskih otoka. Istodobno Puli gravitira niz velikih europskih gradova s kojima je nakon izgradnje prve faze Istarskog ipsilona i skorog dovršetka druge odlično povezana cestovnom mrežom. Tu je i zrakoplovna luka, iz godine u godinu sve uposlenija.

Projektiranje marine i hotelskog kompleksa od samog početka je bilo vrlo zahtjevno jer je čitava kulturno-povijesna cjelina Sveta Katarina Monumenti upisana u Registar kulturnih dobara RH radi povijesnih mornaričkih i zrakoplovnih gradnji. To čitav projekt čini kompleksnijim za ostvarenje, ali kad radovi jednom budu završeni, marina će po mnogo čemu biti jedinstvena izgledom i ambijentalnošću.

Sam nautički centar nalazi se na otoku Sv. Katarina, uz most koji ga povezuje s poluotokom Monumenti te uz sjevernu obalu istoimene uvale. Tu će se nalaziti dvije marine, od kojih jedna servisna, suhi vezovi i drugi sadržaji za nautičare. Na poluotoku Monumenti bit će hotel. Gradnja i obnova odvijat će se u tri faze, a ukupna investicija je 66 milijuna kuna.

Radovi su otpočeli još prije dvije godine kad je u cijelosti obnovljen 150 metara dugačak most dok se na prvoj fazi intenzivno radi mjesec i pol dana. Obnavljaju se i svrsi privode tri zgrade na otoku Sv. Katarina u kojima će biti recepcija, sanitarni čvorovi za nautičare, kafići, restoran, trgovina, uredi čarter tvrtki i brojni drugi sadržaji. Uređuju se rive na otoku i preslaguju školijere te gradi obalni zid na sjevernoj obali uvale Monumenti uz koji će se usidriti pet pontona za čiju gradnju je angažiran šibenski Marinetek koji će izvesti i čitav sidreni sustav. Planirano je da svi radovi prve faze gradnje marine budu dovršeni do proljeća sljedeće godine. Tada će Pula postati bogatija za 262 veza na pontonima i uz rivu Sv. Katarine. Potom bi trebala krenuti gradnja idućih faza.

Nautički centar će u svim segmentima od ugostiteljstva do brige o brodovima i nautičarima pružati vrhunsku uslugu kako je to već pokazao u Marini Trogir i tamošnjem servisnom centru. Zainteresiranih nautičara ne bi trebalo nedostajati. I ova godina pokazuje da se na ovom području traže vezovi, a kako čarter kompanije stacionirane u Istri ove godine pokazuju najbolje rezultate od svih na Jadranu, za očekivati je i njihov pojačan interes za vez u Puli.