pearl2

Black Pearl S/Y već od samih početaka plijeni veliku pažnju javnosti i struke u krugovima nautičke industrije. Evo kako je isprojektirana.

petricoli

Dok ste se vi bezbrižno brčkali ovoga ljeta i čudili visokoj temperaturi našeg Jadrana, koja je pritom potrajala neuobičajeno, naši neumorni znanstvenici i njihovi instrumenti radili su kako bi pokušali razumjeti promjene koje se događaju u našem moru