lk

Vlada je usvojila konačni prijedlog Zakona o lučkim kapetanijama. Ovim se zakonom želi urediti organizacija rada, čime će se između ostalog, ističu iz Vlade – ubrzati reakcija u okviru „zlatnog sata.“

sea-change-2

U Grčkoj je osnovana mreža suradnje marina za očuvanje okoliša koju za sad čine 28 organizacija, a prvi potez bit će uklanjanje jednokratne plastike iz ponude.