jugo1

Blizanci su, ali jedan mokar, a drugi suh, jedan taman, a drugi blijed. Zbog njega ćete skidati i ponovno navlačiti topliju odjeću i tu igru ponavljati više puta na dan