brodogradnja1

Rijetko je što tako utjecalo na gradnju brodica i jahti kao što su to suvremeni materijali za gradnju. O njihovim karakteristikama piše naš mladi inženjer brodogradnje