losinj3

Kako je to već godinama red, u dva ljetna broja Mora podsjećamo vas na plovidbu nekim od najzanimljivijih jadranskih akvatorija. Prošlo smo ljeto proveli brodeći splitskim akvatorijem, svakako najpopularnijim na Jadranu, a i po ljepoti i užicima koje pruža nautičarima također na samom vrhu. A ove godine krajem svibnja zaplovili smo sjevernije, oko otoka Lošinja i njegovih satelita Unija, Suska i najbližeg mu Ilovika. Uživali smo u lijepom vremenu i još nenapučenim uvalama u kojima, jednako kao i na rivama i u marinama, nema gužve i sve se odvija na miru, a plovidba je komotna. Nigdje ne treba žuriti za hvatati vez ili uhvatiti kakvu bovu. Bit će tako sve do potkraj lipnja, a onda će se i ovdje početi tražiti vez više.

losinj1

Većinu nautičara, osobito onih što mu prilaze sa samog sjevera Jadrana, plovidba uz Lošinj ispunjava snažnim doživljajima. Kolikogod sam puta ovim vodama plovio uvijek sam uživao. Moguće radi njegove raznolikosti i drukčijeg ugođaja koji pruža usporedimo li ga s dalmatinskim otocima na koje sam navikao i uz koje sam odrastao. Zanimljiv je i stoga što je on prvi veliki jadranski otok kojim taj prelijepi niz započinje za one koji mu prilaze sa zapadne obale Istre. Uz njega i inače vode glavne nautičarske rute onih koji sa sjevernih talijanskih obala i iz Slovenije hitaju ka jugu. Za Lošinj, koji od Cresa dijeli tek uski Osorski tjesnac s pokretnim mostom što se pomicanjem otvara dva puta na dan, može se reći da je među nautičarima jako popularan pa su ljeti svi mogući vezovi i sidrišta doslovce okupirani najrazličitijim gostujućim brodicama. Na Lošinju je i nekoliko prekrasnih uvala, pogodnih za sidrenje, a najviše ih ima na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka. Nautičare privlače i otoci i otočići u blizini. I na njima su ljupka naselja, luke i neka od najpoznatijih sidrišta. Sve u svemu ovo je prostor na kojem se može ploviti danima i tjednima.

losinj2