HGK MARINE

U Zagrebu je održana međunarodna konferencija u organizaciji Jadranskog zavoda HAZU kojom je obilježen završetak znanstvenog projekta Razvoj suvremenog pravnog i osiguravateljskog režima za hrvatske marine: unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR). Projekt je ispitao pravni okvir za osnivanje, upravljanje i djelatnost luka nautičkog turizma u Hrvatskoj uzevši u obzir pravne okvire RH, ali i druge zemlje te uvjete poslovanja marina u Europi. Predlažu se okviri modela ugovora i općih uvjeta osiguranja radi ujednačavanja propisa i razjašnjenja dvojbenih pravnih pitanja, te ujednačenja sudske i poslovne prakse. Pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture kapetan Siniša Orlić istaknuo je tri zakona koje je resorno ministarstvo poslalo u Sabor, a riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o lučkim kapetanijama, novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim ministarstvo namjerava podići konkurentnost pomorskoga gospodarstva, digitalizaciju pomorskog sudstva, razinu sigurnosti plovidbe i zaštite mora te učinkovito upravljanje pomorskim dobrom. Predsjednik Udruženja hrvatskih marina HGK Sean Lisjak pritom je izjavio: „Važno je upoznati širu javnost sa životom marina jer se u njima događa sve ono što se događa i u jednom malom mjestu, kao u životu, a uvođenje pravnih pravila igre pomoći će svima nama, uključujući i državu, da se konačno možemo posvetiti biznisu.“