lk

Vlada RH je na sjednici održanoj 22. studenog usvojila konačni prijedlog Zakona o lučkim kapetanijama te je poslan u saborsku proceduru. Riječ je, podsjetimo, o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona koji se u bitnome ne razlikuje od prve verzije. Jedina značajna promjena u odnosu na raniji prijedlog Zakona proizlazi iz Vladina zaključka kojim Agencija za vodne putove od 1. siječnja 2019. godine prestaje s radom. Naime, usvojenim zaključkom dio poslova koje je do sada obavljala Agencija i Nacionalna RIS središnjica prelazi u nadležnost upravnih organizacija u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ovim se zakonskim rješenjem ujedno vrši dodatno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, s time da je glavni cilj Vlade u donošenju ovog zakona, podizanje kvalitete javnih usluga koje građanima i gospodarskim subjektima pružaju lučke kapetanije i ostale službe sigurnosti plovidbe nadležnog Ministarstva. Također, kroz kvalitetniju organizacija rada i radnog vremena želi se osigurati žurna reakcija u izvanrednim situacijama u okviru tzv. „zlatnog sata“.