Slikam more

Idila u Brocama
Dok se u gradovima užurbano radi, iščekuju blagdani i zimske radosti, u ubavim mjestašcima na moru sve je stalo. Naš Mladen Šćerbe snimio je ovu utihu u Stonskom kanalu krajem studenoga.

duplerica