NEW_ATH_EDIT_PICK_RIVIERA_01-740x463

Grčka je uvela porez na plovidbu, takozvani cruising tax, odnosno TEPAI, koji je inicijalno najavljivan za travanj i službeno je na snazi od 9. svibnja. Porez je predložen još 2014. godine, ali je zbog nedovoljno razrađene metode registracije i naplate odgađan sve do sada. Cruising udruženja upozoravaju vlasnike brodova da se informiraju o novom porezu prije ulaska u Grčku. Također, cruising udruženja apeliraju na grčku vladu da pokrene PR kampanju, kako bi javnost upoznali s novim porezom. Rekreacijska i dnevna cruising naknada (TEPAI) odnosi se na sve privatne i profesionalne brodove dulje od 7 metara, bez obzira na zastavu pod kojom plove u grčkim teritorijalnim vodama. Porez može prijaviti i platiti vlasnik ili korisnik plovila. U slučaju djelomičnog vlasništva plovila, porez se odnosi na sve vlasnike, a može ga podmiriti bilo koji od vlasnika. Plovila koja ne podliježu ovom porezu su samo ona koja su registrirana kao tradicionalna, plovila koja su zaplijenjena ili im je privremeno onemogućena plovidba po odluci lučke uprave. Objavljena je i tablica prema kojoj vlasnici i korisnici mogu izračunati iznos TEPAI poreza, a uračunava se dužina do dvije decimale prema kojoj je plovilo registrirano ili osigurano ili je izmjerila inspekcija. Od 7,00 do 8,00 metara duljine plaća se 16 eura mjesečno, preko 8,00 do 10,00 metara plaća se 25 eura mjesečno, više od 10 do 12,00 metara plaća se 33 eura mjesečno dok se za plovila veća od 12 metara TEPAI plaća 8 eura prema metru duljine. Dakle na brod od 12,01 metar TEPAI iznosi 96,08 eura, za brod duljine 15,25 metara TEPAI iznosi 122 eura itd. Moguće je platiti porez unaprijed za cijelu godinu ili u siječnju iduće godine za prethodnu godinu, i tako ostvariti popust od 10 posto. Za brodove koji ulaze u grčke teritorijalne vode, mjesečni porez plaća se unaprijed, prije prvog u mjesecu i tako za svaki mjesec tijekom boravka u Grčkoj. Nakon plaćenog TEPAI-ja za mjesec boravka u grčkim teritorijalnim vodama ili dulje, za plovilo koje napušta Grčku unutar prva 3 dana u idućem mjesecu vlasnik nije dužan platiti porez za ta tri dana.