fp

Fountain Pajot održivi razvoj

Francusko brodogradilište katamarana i jedrilica Dufour objavio je plan smanjenja emisije CO2 i potenciranje održivih tehnologija

Popularni brend katamarana Fountaine Pajot i njihov brend jedrilica Dufour u buduće će koristiti sve dostupne tehnologije koje su pokazale dobre rezultate kada su u pitanju održivost te smanjenje emisije štetnih plinova. Plan kojeg su jučer javno predstavili podijeljen je u četiri kategorije na energetsku autonomiju, nove načine propulzije, obzirniju proizvodnju, te ponovno korištenje i upotreba bio-materijala.

Kada je u pitanju energetska autonomija, FP je najavio da će na svoje modele ubuduće ugrađivati više opcija za obnovljive izvore energije poput solarnih panela, vjetro-turbina, hidrogeneratora kojim će zadovoljiti potrebe korištenja električne energije za „život na brodu.“ Brodogradilište zajedno s ODSea Lab radi na optimalizaciji izvora energije te razvija još efikasnija rješenja za uređaje koji troše još manje energije za isti ili još veći komfor. Da bi korištenje energije na brodu bilo efikasnije, FP se odlučio ugraditi  i interaktivni alat koji će korisnicima brodica omogućiti detaljan pregled potrošnje, te da odrede balans potrošnje prema potrebi.

Ove godine trebala bi biti dovršena i gradnja njihovog prvog održivog katamarana Aura 51, koja će za pogon, uz jedra, koristiti električni pogon. Da bi zadovoljili kapacitete potrebne njihovim klijentima, s ODSea Labom rade na razvoju elektromotora u kombinaciji s velikim spremnicima energije, a za budućnost najavljuju i ugradnju gorivih ćelija sa spremnicima vodika. Samana 59 će biti prvi prototip u kojeg će ugraditi tehnologiju vodika. Ova dva projekta su FP-ov doprinos razvoju tehnologije za rekreativnu plovidbu, a uspije li im, to će biti važan korak za daljnji prelazak na zeleniju tehnologiju jer se radi o vrlo raširenom brendu na Mediteranu i u drugim popularnim nautičkim destinacijama.

Nadalje, brodogradilište je najavilo i daljnju modernizaciju njihove proizvodnje. Prema podacima koje su objavili oko 80 posto energije koristi se tijekom životnog vijeka njihovog plovila, dok se oko 20 posto energije potroši u proizvodnom procesu. Najavili su da će ubuduće koristiti nove konstrukcijske tehnologije, maksimalno ograničiti otpad proizvodnje posebice kod rezanja materijala, koristit će obnovljivo energiju za pogone i podići energetski razred svojih proizvodnih kapaciteta.

Ponovno korištenje materijala te upotreba bio-sirovina jedan su od najvažnijih koraka u ovom nastojanju za održivom brodogradnjom. Tvrtka Fountaine Pajot je najavila da sa svojim dobavljačima rade na tome da smanje emisije CO2, kako bi i oprema koju ugrađuju u njihove brodice bila čim više održivo proizvedena. Taj za sad nedefinirani cilj namjeravaju postići do 2030. godine. Jedan od načina bit će razvoj specifikacija usmjerenih prema efikasnijoj logistici prijevoza tereta uključujući i smanjenje broja dostave, te reciklaža i održivi materijali u proizvodnji.

fp 2 fp 3

Piše: Teo Marević
Foto: Fountaine Pajot